+48 797 759 725

kontakt@profarmer.pl

Zwroty i reklamacje

Zwrot Towaru

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do  odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany)  składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy.

Procedura Zwrotu Towaru

  1. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres kontakt@profarmer.pl z tytułem „Zwrot towaru – zamówienie nr XXXXXX z dnia XX.XX.XXXX” (data złożenia zamówienia) na nasz adres mailowy. W wiadomości należy zawrzeć wszystkie szczegółowe dane umożliwiające nam identyfikację Państwa zamówienia, w tym:

 

– numer dokumentu sprzedaży (faktura/paragon),

– imię i nazwisko zamawiającego (zgodnie z adresem dostawy).

2.   Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie dostępnego formularza zwrotu (FORMULARZ DOSTĘPNY JEST TUTAJ) i dołączenie go do paczki ze zwracanym produktem. 

ADRES DO ZWROTU:

Sklep Chemiczno-Przemysłowy Mirosław Biskup

ul. Batalionów Chłopskich 28, 28-160 Wiślica

3.   Po otrzymaniu przez nas paczki i zweryfikowaniu jej zawartości zgodnie z wymaganiami, dokonamy zwrotu środków na konto podane w formularzu zwrotu.

4.   W przypadku rezygnacji z umowy, dokonujemy zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż standardowa, najtańsza opcja oferowana przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, gdy zostaliśmy poinformowani o decyzji o zwrocie. Zwrot płatności realizowany jest na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto, z którego poczyniono płatność.

Prosimy pamiętać, że przesyłki zwracane za pobraniem nie będą akceptowane!

Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupionych w naszym sklepie produktów regulowane są na podstawie:

– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), w szczególności przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w artykułach od 556 do 576 [Kodeks cywilny].

– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 996), która wprowadza dodatkowe regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, wzmacniając ochronę konsumentów.

Zgodnie z tymi przepisami, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych zakupionego produktu. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Konsument ma prawo do:

– żądania wymiany towaru na wolny od wad,

– żądania usunięcia wady,

– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,

– odstąpienia od umowy sprzedaży.

Procedura Reklamacji

1. Zgłoszenie Reklamacji

Prosimy o wysłanie e-maila z tytułem „Reklamacja – zamówienie nr XXXXX z dnia XX.XX.XXXX” (data złożenia zamówienia) na adres kontaktowy sklepu – kontakt@profarmer.pl. W treści wiadomości prosimy o dołączenie szczegółowych informacji, które pozwolą nam szybko zidentyfikować Państwa zamówienie oraz opis problemu. Kluczowe informacje to:

– Numer zamówienia/dokumentu zakupu (faktura/paragon),

– Imię i nazwisko osoby, która dokonała zamówienia,

– Szczegółowy opis zaistniałego problemu.

2. Odpowiedź na Reklamację

Prosimy oczekiwać wiadomości zwrotnej w sprawie reklamacji i dalszego postępowania.

W ciągu 1-2 dni roboczych odpowiemy na Państwa reklamację

3. Formularz Reklamacyjny

Prosimy o pobranie, wypełnienie i dołączenie formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie (FORMULARZ REKLAMACJI DOSTĘPNY JEST TUTAJ). Formularz należy załączyć do przesyłki z reklamowanym towarem.

ADRES DO ZWROTU:

Sklep Chemiczno-Przemysłowy Mirosław Biskup

ul. Batalionów Chłopskich 28, 28-160 Wiślica

4. Postępowanie Reklamacyjne

Po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem, przeprowadzimy weryfikację zgłoszenia w oparciu o przedstawione przez Państwa informacje oraz załączony formularz. Proces ten zazwyczaj trwa do 14 dni roboczych.

5. Rozstrzygnięcie Reklamacji

W przypadku uznania reklamacji, dokonamy wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrócimy Państwu równowartość produktu, w zależności od wybranej opcji. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany na konto wskazane w formularzu reklamacyjnym lub na konto, z którego dokonano zakupu.

Uwaga: Prosimy o zapewnienie, aby zwracany produkt był kompletny.

Przesyłki odsyłane do nas z opcją „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

+48 797 759 725

kontakt@profarmer.pl